Kurs kat. A

Najbliższy kurs prawa jazdy na motocykl: wtorek 20 października 2020

Zapraszamy na kurs motocyklowy w trybie stacjonarnym:
– wykłady we wtorki i czwartki na godzinę 18.00,
– jazdy po wykładach,
– egzamin państwowy po jazdach.
Jest też możliwość realizacji kursu w trybie eksternistycznym – o szczegóły pytać pod adresem mailowym: poczta@kulikowisko.pl 

Najbliższy kurs:
– wtorek 20 października.
Kolejny kurs:
– wtorek 19 stycznia 2021 r.

Jak zapisać się na kurs? Cztery kroki:

 • Krok pierwszy: sprawdzamy dostępność miejsc na kursie, pytając pod adresem mailowym: poczta@kulikowisko.pl 
  Osoby posiadające profil PKK rezerwują miejsce na kursie bez dodatkowych formalności, drogą mailową, nie podając żadnych danych poza imieniem
  i nazwiskiem oraz datą rozpoczęcia kursu, do którego chcą przystąpić.  Proszę nie podawać w wiadomościach numerów PESEL, PKK ani adresów!  🙂
 • Krok drugi: jeśli nie mamy profilu, stawiamy się na badania lekarskie do naszego biura – wizytę umawiamy pod numerem: 883 997 997.
  Badania lekarskie kosztują 200 zł – cena sztywna, urzędowa, ustalona przez ministra zdrowia, by żyło się lepiej (minister Arłukowicz)…
  Można przeprowadzić badanie na własną rękę, “na mieście” – nie musi być u nas.
 • Krok trzeci: z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem udajemy się do wydziału/referatu komunikacji/transportu urzędu miasta/gminy/dzielnicy, gdzie otrzymamy profil kandydata na kierowcę, zwany PKK. Z powodu ograniczeń wynikających z zagrożenia wirusem COVID-19 zaleca się wstępne rozpoznanie telefoniczne w urzędzie – co urząd to inna procedura składania dokumentów…
 • Krok czwarty: możliwie szybko dostarczamy profil do naszego biura osobiście bądź drogą mailową: poczta@kulikowisko.pl

O przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność złożenia profilu, gdyż sala wykładowa ma ograniczoną liczbę miejsc

Kurs w trybie stacjonarnym składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna prowadzona jest w sali wykładowej Ośrodka ELMOL przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie,
we wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 21.45.
Cykl wykładów obejmuje siedem spotkań, na których omawiamy: przepisy ruchu drogowego, pierwszą pomoc przedmedyczną i p.poż,
zasady obsługi i eksploatacji pojazdów, strój motocyklowy oraz teorię techniki jazdy pojazdem.

Plac manewrowy znajduje się przy ul. Przemysława w Ursusie

Podajemy plan operacyjny dla kursantów:
1) zaczynamy od ulicy Posag 7 Panien 8a w Ursusie,
2) skręcamy w ulicę Herbu Oksza,
3) mając po lewej stronie nowy blok mieszkalny jedziemy na wprost do ul. Przemysława i jedziemy przed siebie do końca.

Współrzędne geograficzne placu manewrowego:
N 52’208630
E 20’873918

Wykładowcy:

 • przepisy ruchu drogowego, p.poż., technika jazdy: Tomek Kulik,
 • strój motocyklowy: inż. Krzysztof Ozimkiewicz – www.motosapiens.pl,
 • prawo karne: mecenas Jakub Michalski,
 • pierwsza pomoc: ratownik dypl. Anna Korczak.

99% naszych kursantów posiada prawo jazdy kategorii B i wyższych – mimo to, zapraszamy na wykłady

Część praktyczna kursu obejmuje 20 godzin zegarowych jazd motocyklem. Podczas szkolenia w ruchu drogowym instruktor jedzie w roli pasażera na jednym motocyklu z kursantem. Pozwala to na realną naukę jazdy na motocyklu, bieżące kontrolowanie poczynań kursanta oraz zapewnia większe bezpieczeństwo na drodze. Nie prowadzimy “nauki” gdzie instruktor jedzie autem za kursantem. Nasi instruktorzy posiadają państwowe uprawnienia instruktorów nauki jazdy oraz doskonalenia techniki jazdy, dosiadają motocykli prywatnie w sporcie i turystyce, dzięki czemu posiadają kompetencje do skutecznego nauczania przyszłych motocyklistów.

Kurs kosztuje 2000 zł. Cena obejmuje: teorię, podręczniki i praktykę

Program szkolenia praktycznego obejmuje min. następujące zagadnienia:

 • pozycja i dosiad na motocyklu,
 • właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla,
 • przeciwskręt i zjawiska towarzyszące,
 • redukcja z międzygazem,
 • jazda z pasażerem,
 • zadania egzaminacyjne,
 • jazdę w ruchu drogowym, w tym na drogach o podwyższonej prędkości.Kursant ma zapewniony kask na czas zajęć. Prosimy o zaopatrywanie się w bawełniane kominiarki pod kask, dla poprawy higieny podczas korzystania z kasku przechodniego. Mile widziane są kaski własne kursantów, o ile są to kaski chroniące twarz. Kaskom typu “orzeszek” i “jet” dziękujemy. O reszcie ubioru rozmawiamy na wykładach.

Jeździmy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00, ostatnia sesja jazd rusza o godzinie 16-ej

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć kurs kategorii A1
za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: poczta@kulikowisko.pl
bądź pod numer naszego biura: 883 997 997 – godziny: 12-18.

Kursy prawa jazdy
Kto ma pierwszeństwo i dlaczego?
Odpowiedzi kierować na adres:
poczta@kulikowisko.pl

Regulamin kursu:

 1. Każdy Kursant OSK „ELMOL” i Motocyklowe Szkoły Jazdy Kulikowisko
  ma prawo do zgłaszania wszelkich próśb, zażaleń oraz uwag.
 2. Podstawowa cena kursu obejmuje :
  – 30 godzin zajęć teoretycznych (45 min.)
  – 20 godzin zajęć praktycznych (60 min.),
  – jeden egzamin wewnętrzny teoretyczny i jeden egzamin wewnętrzny praktyczny.
 1. Każdy następny egzamin wewnętrzny teoretyczny kosztuje 20 zł,
  zaś każdy następny egzamin wewnętrzny praktyczny kosztuje 70 zł.
 2. Płatność za kurs może być uiszczona w dwóch równych ratach
  (chyba, że aktualna promocja mówi inaczej):
  – rata I – płatna w dniu zapisu na szkolenie
  – rata II – płatna przed pierwszymi zajęciami praktycznymi
 3. Kursant przychodzący na zajęcia praktyczne powinien posiadać przy sobie:
  – dokument tożsamości,
  – kask ochronny pełny – integralny, lub kominiarkę zakładaną pod kask w przypadku korzystania z kasku znajdującego się na wyposażeniu ośrodka,
  – kurtkę z długimi rękawami,
  – spodnie z długimi, szerokimi nogawkami umożliwiającymi założenie ochraniaczy na kolana pod spodnie,
  – rękawiczki zakrywające całe dłonie,
  – buty zakrywające kostkę z materiału dość sztywnego zapewniającego ochronę przed otarciem, skręceniem lub stłuczeniem stawu skokowego.
 4. W przypadku braku któregoś z elementów w/w stroju ochronnego instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć, a zajęcia takie uznaje się za zrealizowane.
 5. Kaski ochronne, ochraniacze na kolana i kamizelki odblaskowe znajdują się na wyposażeniu ośrodka.
 6. Ośrodek nie prowadzi zajęć praktycznych z wykorzystaniem kasków typu otwartego (bez ochrony szczęki).
 7. Odwołanie zajęć praktycznych przez Kursanta powinno nastąpić do godz. 18.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W innym przypadku zajęcia uznaje się za przeprowadzone,
  zaś Kursant zobowiązuje się do wykupienia jazd uzupełniających zgodnie z aktualnym cennikiem (do ukończenia szkolenia zgodnie z Ustawą O Kierujących Pojazdami wymagane jest zaliczenie 20 godzin/ kat. A1, A2, i A zajęć praktycznych).
 8. Szkolenie teoretyczne i praktyczne, oraz egzamin wewnętrzny należy zrealizować w terminie do 6 m-cy od dnia zapisu. Do okresu tego nie wlicza się miesięcy zimowych, w których warunki pogodowe uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć praktycznych.
 9. Instruktor ma prawo odwołać umówione zajęcia w przypadku stwierdzenia złych warunków pogodowych (deszcz, śnieg, niska temperatura). W takim przypadku ustala się kolejny termin zajęć.
 10. W przypadku nie zrealizowania kursu w ciągu 6 miesięcy opłata za kurs przechodzi na rzecz Szkoły Jazdy Elmol.

Do zobaczenia przy Wałbrzyskiej! Tomek