Kategoria A

Kulikowisko - Kategoria ANajbliższy kurs prawa jazdy na motocykl: wtorek 15 stycznia 2019

Sala wykładowa ELMOL, Ul. Wałbrzyska 11, CH Land – pawilon 182 na I piętrze,
godzina 18.00, 
tel.: 883 997 997

Kolejny termin rozpoczęcia kursu:
– wtorek 29 stycznia 2019.

Jak zapisać się na kurs? Cztery kroki:

 • Krok pierwszy: sprawdzamy dostępność miejsc na kursie, pytając pod adresem mailowym: poczta@kulikowisko.pl
  Osoby posiadające profil PKK rezerwują miejsce na kursie bez dodatkowych formalności, przesyłając skan dokumentu na powyższy adres mailowy, wraz z numerem PESEL – więcej danych nie potrzeba.
 • Krok drugi: jeśli nie mamy profilu, stawiamy się na badania lekarskie do naszego biura – wizytę umawiamy pod numerem: 883 997 997. Badania lekarskie kosztują 200 zł – cena sztywna, urzędowa, ustalona przez ministra zdrowia, by żyło się lepiej (minister Arłukowicz)…
 • Krok trzeci: z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem udajemy się do wydziału/referatu komunikacji/transportu urzędu miasta/gminy/dzielnicy, gdzie otrzymamy profil kandydata na kierowcę, zwany PKK.
 • Krok czwarty: możliwie szybko – koniecznie przed rozpoczęciem wykładów – dostarczamy profil do naszego biura osobiście bądź drogą mailową – poczta@kulikowisko.pl.

O przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność złożenia profilu, gdyż sala wykładowa ma ograniczoną liczbę miejsc

Każdy kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej:
Część teoretyczna prowadzona jest w sali wykładowej Ośrodka ELMOL przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie,
we wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 21.45.
Cykl wykładów obejmuje siedem spotkań, na których omawiamy: przepisy ruchu drogowego, pierwszą pomoc przedmedyczną i p.poż, zasady obsługi i eksploatacji pojazdów, strój motocyklowy oraz teorię techniki jazdy pojazdem.

Plac manewrowy znajduje się przy ul. Posag 7 Panien 8a w Ursusie

Wykładowcy:

 • przepisy ruchu drogowego, p.poż., technika jazdy: Tomek Kulik,
 • strój motocyklowy: Krzysztof Ozimkiewicz – www.motosapiens.pl,
 • ubezpieczenia komunikacyjne: Paweł Kajak – Ubezpieczenia Funk,
 • pierwsza pomoc: Anna Korczak – doświadczona w boju instruktorka ratownictwa medycznego, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Część praktyczna kursu obejmuje 20 godzin zegarowych jazd motocyklem. Podczas szkolenia w ruchu drogowym instruktor jedzie w roli pasażera na jednym motocyklu z kursantem. Pozwala to na realną naukę jazdy na motocyklu, bieżące kontrolowanie poczynań kursanta oraz zapewnia większe bezpieczeństwo na drodze. Nie prowadzimy „nauki” gdzie instruktor jedzie autem za kursantem. Nasi instruktorzy posiadają państwowe uprawnienia instruktorów nauki jazdy oraz doskonalenia techniki jazdy, dosiadają motocykli prywatnie w sporcie i turystyce, dzięki czemu posiadają kompetencje do skutecznego nauczania przyszłych motocyklistów.

Kurs kosztuje 1800 zł. Cena obejmuje: teorię, podręczniki i praktykę.

Program szkolenia praktycznego obejmuje min. następujące zagadnienia:

 • pozycja i dosiad na motocyklu,
 • właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla,
 • przeciwskręt i zjawiska towarzyszące,
 • redukcja z międzygazem,
 • jazda z pasażerem,
 • zadania egzaminacyjne,
 • jazdę w ruchu drogowym, w tym na drogach o podwyższonej prędkości.
  Kursant ma zapewniony kask na czas zajęć. Prosimy o zaopatrywanie się w bawełniane kominiarki pod kask, dla poprawy higieny podczas korzystania z kasku przechodniego. Mile widziane są kaski własne kursantów, o ile są to kaski chroniące twarz. Kaskom typu „orzeszek” i „jet” dziękujemy. O reszcie ubioru rozmawiamy na wykładach.
  Kominiarki, ochraniacze i rękawiczki są do nabycia w naszym biurze.

Jeździmy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00, ostatnia sesja jazd rusza o godzinie 16-ej

Kategorie motocyklowych praw jazdy – wymagania i kompetencje:

 • Kategoria A pozwala na jazdę każdym motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Minimalny wiek jaki upoważnia do jej posiadania wynosi 24 lata, bądź 20 lat dla osób posiadających kategorię A2 przez co najmniej dwa lata. Kategoria ta nie pozwala na prowadzenie czterokołowców (quadów), ale pozwala na prowadzenie czterokołowców lekkich (masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).
 • Kategoria A2 pozwala na jazdę motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla), motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; jest dostępna dla osób, które ukończyły 18 lat.
 • Kategoria A1 pozwala prowadzić motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15kW, oraz pojazdy określone dla kategorii AM; jest dostępna dla osób, które ukończyły 16 lat.

Kurs prawa jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć kurs kategorii A1 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: poczta@kulikowisko.pl  bądź pod numer naszego biura: 883 997 997 – godziny: 12-18.

Tomek 🙂

99% naszych kursantów posiada prawo jazdy kategorii B i wyższych – mimo to, zapraszamy na wykłady 🙂

http://brd.edu.pl/skrzyzowania/s_zn51a.jpg Kto ma pierwszeństwo i dlaczego? Odpowiedzi kierować na adres: poczta@kulikowisko.pl 🙂